MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (“SÖZLEŞME”), tüketicinin (“ALICI”),mobil cihazındaki uygulamalar ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SümaşTekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SATICI”) ‘ne ait internet sitesi ve SATICI’nıntescillimarkası olan COTTON BOX (“SATICI”) ‘ın internet sitesihttps://cottonbox.com.tr/elektronik ticaret internet sitesine("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıdabelirtilen ürün/hizmetlerin ("ÜRÜN/ÜRÜNLER") ALICI’yasatışı/teslimive diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.ALICI bu SÖZLEŞME 'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği ÜRÜN(LER)'inbedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

 

1)      TARAFLAR

 

1.1. SATICI

FirmaUnvanı   :  SÜMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres                : Hacıeyüplü Mahallesi, 3125 Sokak, No:8 Merkezefendi/DENİZLİ
Eposta              : info@cottonbox.com.tr    
Tel                    : +90 258 371 10 13
Fax                    : 
+90 258 371 69 01

 

1.2.ALICI
Adı – Soyadı  :

T.C.No           :
Adresi            :
Telefon          :
E-mail            :

 

 

2)     KONUSU VEKAPSAMI

İşbu SÖZLEŞME’ninkonusu, ALICI’nın,SATICI’yaait https://cottonbox.com.trinternet sitesinden elektronik ortamda(https://cottonbox.com.tr'de)siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürününsatışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin KorunmasıHakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğincetarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI’nınisim, unvan, açıkadres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri,vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları vemasrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “CAYMA” hakkınınkullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleriresmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamında( https://cottonbox.com.tr'de ) uygun şekilde SATICI tarafındanbilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini vesonrasında mal sipariş verdiğini işbu SÖZLEŞME hükümlerince kabul ve beyaneder.İNTERNET SİTESİ’ndeyer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilensipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu SÖZLEŞME’ninayrılmaz parçalarıdır.

 

3)      SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMATBİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ÜRÜN/ÜRÜNLERcinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacakkişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiğigibidir.Fatura edilecek kişi ile SÖZLEŞME’yiyapan kişi aynı olmakzorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerindoğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıylakarşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlüsorumluluğu ALICI kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nınvermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklıtutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğutelefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’yaulaşamadığı takdirde siparişinyürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu sürezarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süreiçerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın dazarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

Alınan Ürün/Ürünler 
Adı , kodu: ; … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : ………..… -TL

 

 

 

4)      SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR SEBEPLER

SÖZLEŞME tarihi, ALICI tarafındansiparişin verildiği tarih olan tarihtir. SÖZLEŞME’ninimzalandığı tarihtemevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen,ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ileyüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerinegetirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştırandurumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuathükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemliölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşentaraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbirsebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayıherhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) GÜNsüreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkıdoğmuş olacaktır.

 

5)      SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin KorunmasıHakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca SÖZLEŞME’dekendisineyüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul vetaahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler İNTERNETSİTESİ’ndenalışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nınSÖZLEŞME’debelirttiği yaşınındoğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayıSATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyatyanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internetsitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesineyapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyathatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI,SATICI’danhak iddiasında bulunamaz. 

5.3. İNTERNET SİTESİ’ndenkredi kartı (Visa,MasterCard vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariştarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptaledilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredikartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) bankahesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibimüşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabuledilmez.

 

6)      ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ALICI, SÖZLEŞME’dekendisine yüklenenedimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüteder.

6.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş SÖZLEŞMEhükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve SÖZLEŞME’debelirtilen ödeme şeklineuygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, İNTERNET SİTESİ’ndenSATICI’nınisim,unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temelnitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimatkoşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve CAYMAhakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet veitirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır veinternet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgilerielektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI,ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının olasıdurumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu İNTERNETSİTESİ’ndeyer alan Kullanım Prosedürü Bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunuve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesidurumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iadeanında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7)      SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

 

7.1. SİPARİŞ: 

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerinKDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICItarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işlemealınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onaymaili gönderilir. Sipariş Onay Maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumuya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’yaSÖZLEŞME’debelirttiğitelefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ilebildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerinişleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabındangerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) SATICI’nınhesaplarınaulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle SÖZLEŞMEkonusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ilekarşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekildebilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’yaeşit kalitede ve fiyatta başkabir mal gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yenibaşka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engeldiğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

SÖZLEŞME konusu malın teslimyükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdanhaberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan hertürlü belge en geç 10 (on) gün içinde kendisine iade edilerek SÖZLEŞME iptaledilir. Böyle bir durumda ALICI’nınSATICI’dan ilave herhangi bir maddi vemanevi zarar talebi olmayacaktır. 

7.2. ÖDEME: 

İNTERNET SİTESİ’nde, internetortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI ‘lara nakit havaleile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede ALICI, kendisine en uygunbankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihidikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin FaturaBilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. (Siparişverildikten sonra siparişlerim sayfanızdan sipariş numarasını görebilirsiniz.)

Ürünün tesliminden sonra ALICI’yaaitkredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisizkişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili bankaveya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’yaödememesi halinde, ALICI’nınkendisine teslim edilmiş ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’yagöndermesizorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’yaaittir.

ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayıtercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgilibilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuathükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICIarasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

 

8)      SEVKİYAT VE TESLİMAT PROSEDÜRÜ

 

8.1. SEVKİYAT:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiylebirlikte, ÜRÜN/ÜRÜNLER, SATICI’nınanlaşmalı olduğu Kargo Şirketine verilir.

 

8.2. TESLİMAT: 

ÜRÜN/ÜRÜNLER,SATICI’nınanlaşmalıolduğu kargo ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi,Sipariş Onayı Mailinin gönderilmesinden ve SÖZLEŞME’ninkurulmasından itibaren30 (otuz) gündür. ALICI’yaönceden yazılı olarak veya bir sürekli veritaşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10(on) günuzatılabilir. 

ÜRÜN/ÜRÜNLER, Kargo Şirketlerininadres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada 1 (bir) günteslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğuhallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen günsüresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI,SATICI’ya herhangi birsorumluluk yükleyemez. ÜRÜN/ÜRÜNLER, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslimedilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevkbilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecekekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günleriçeriğinde ÜRÜN/ÜRÜNLER,ALICI’yaulaşmadıysa teslimat problemleri müşterihizmetlerine ya da SATICI’nınmail adresi olan info@cottonbox.com.tr e-mailadresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarargörmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanaktutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığıgörüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğinikontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’davardır.Paket,ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tamolarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuşise, durum, tutanağın ALICI’dakalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’nınMüşteriHizmetlerine bildirilmelidir. 

 

9)      ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKI

ALICI, malı teslim aldıktan sonra 7(yedi)gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin SÖZLEŞME’dencaymahakkına sahiptir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iadeişlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın mal ile birlikte teslim edilen SATICI’yaait 2 (iki) adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğruşekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte SATICI’yagöndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.Cayma hakkısüresi ALICI’yamalın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ÜRÜN/ÜRÜNLER‘in geri gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanmalıdır.

ALICI’nın istekleri ve/veya açıkçaonun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı sözkonusu değildir.

ALICI’nın cayma hakkını kullanmasıhalinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisineulaşmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedelive varsa ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’yahiçbir masrafyüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerininazalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkınınkullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadeninimkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya malın değeriniveya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 

Sehven alınan her ÜRÜN/ÜRÜNLER için degenel iade süresi 7 (yedi) gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış,kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ÜRÜN/ÜRÜNLER ‘in iadesi kabul edilmez.İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan ÜRÜN/ÜRÜNLER ‘de veambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılmave sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ÜRÜN/ÜRÜNLER ‘inALICI’yateslimedildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeliiade edilmez. 

Ürün iadesi için, durum öncelikliolarak SATICI’nınMüşteri Hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarakgönderilme bilgisi, SATICI tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonraürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresineteslimatı yapan Kargo Şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırmalıdır. SATICI’yaulaşan iade ürün iş bu SÖZLEŞME’debelirtilen koşulları sağladığı takdirde iadeolarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. ÜRÜN/ÜRÜNLERiade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredikartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitliolarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır;ALICI,ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI’yageriödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI,bankaya ürün bedelinin tamamını tekseferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nınkredi kartına iadesi durumundakonuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesiiçin talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarınaBanka tarafından aktarılır.ALICI’nın, satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksittutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her aykarta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerisatışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısıkadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetiniadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’yanakitpara ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgiliyazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankayanakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilenprosedür gereğince ALICI’yanakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartınaiade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafındanyukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

10)  GİZLİLİK

ALICI tarafından işbu SÖZLEŞME’debelirtilenbilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICItarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI, bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırmaehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisindenistenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinliklesaklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgilibankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır veprovizyon sonrası sistemden silinir.
ALICI’yaait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICItarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyonbilgileri ALICI’yaonayı sonrasında gönderilebilir. 

 

11)  ALICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİYARGI MERCİLERİ

Bu SÖZLEŞME 'den doğabilecekuyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yılbelirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici HakemHeyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI,bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI 'nın yerleşim yerindeki(ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.ALICI, işbu SÖZLEŞME 'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme önbilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamalarıokuduğunu, satışa konu ÜRÜN/ÜRÜNLER’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı,ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğertüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronikiletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu SÖZLEŞME’nintüm yazılı bütünhususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’ndeelektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamdateyit-onay-kabul-iznini vererek ÜRÜN/ÜRÜNLER’isipariş ile işbu SÖZLEŞMEhükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu önbilgilendirmeler gerek işbu SÖZLEŞME; ALICI’nınSATICI’yabildirdiği yukarıdakielektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postadasiparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.