KVKK BAŞVURU FORMU

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve SÜMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘e (“ŞİRKET”) ait olan www.sumastekstil.com.tr ve Sümaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tescilli markası olan COTTON BOX’ın internet sitesi olan www.cottonbox.com.tr internet sitelerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na ve bu Politika’nın envanterlerine KVKK metninden ulaşabilirler.

 

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

  • Şahsen başvuru,
  • Noter aracılığıyla başvuru,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek başvuru,
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek başvuru.

 

Başvuru formunu indirmek için tıklayın.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN LYAPILACAĞI ADRES

 

Şahsen Yazılı Başvuru

Hacıeyüplü Mahallesi, 3125 Sokak, No:8

PK:20050, Merkezefendi/DENİZLİ

TELEFON: +90 258 371 10 13

Noter Aracılığı ile Başvuru

DENİZLİ 9. NOTER

Akçeşme Mahallesi, Şehit Koçanoğlu Caddesi, No:2

20020, Merkezefendi/Denizli, Türkiye

TELEFON: +90 258 371 88 84

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yöntemi ile Başvuru

sumastekstilas@hs01.kep.tr

Şirketimize Daha Önce Bildirilen ve Sistemde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresinizden Yapılabilen Başvuru

 

kvkk@cottonbox.com.tr

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  1. İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

AD

:

 

SOYAD

:

 

TELEFON NUMARASI

:

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

:

 

E-POSTA ADRESİ

:

 

ADRES

:

 

 

 

 

  1.  ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ

 

   Müşteri

 

   Ziyaretçi

   Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

...................................................................

 

Şirket ile İletişimde Olduğunuz Birim/Departman:

 

Konu:

   Eski Çalışan:

 

   Çalışılan Yıllar: ...........................................

   İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

 

   Tarih: ……../……../…………….

 

 

  1. KVKK’nın 11.MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ AŞAĞIDA BELİRTİNİZ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. ŞİRKET TARAFINDAN BAŞVURUNUZA VERİLECEK YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.

 

   Adresime gönderilmesini istiyorum.

   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

   Elden teslim almak istiyorum.

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİN

 

ADI-SOYADI:

 

TARİH:

 

İMZA: